Сайт "SCHOOL-LAND-UA" лауреат VIII Всеукраїнського конкурсу MICROSOFT - 2011 "Вчитель-новатор"

               Освіта + Web

Понеділок, 27.01.2020, 13:53
Вітаю Вас Гость | RSS
ЗНО - онлайн

Меню сайту

Категорії розділу
Всеукраїнська Інтернет-олімпіада [33]
У розділі зібрані матеріали X Всеукраїнської Інтернет-олімпіада - 2010: положення, умови, регістрація, завдання.
Міжнародний конкурс з інформатики "Бобер" [11]
Науково-методичні публікації [51]
Авторські сучасні творчі уроки [46]
Весела математика у малюків [6]
Віртуальна дитяча енциклопедія [202]
У цьому розділі зібрані творчі роботи учнів нашої школи з різних предметів
Методичні об'єднання учителів [515]
Кабінет управління [109]

Сайти випускників

Мир професій

Мир спорту

Мир авто

Мир музики

Таємниці історії

Foto щоденник

Синоптик


Карта

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Головна » Методична лабораторія учителя » Науково-методичні публікації

У категорії матеріалів: 51
Показано матеріалів: 21-40
Сторінки: « 1 2 3 »

Автор Паніна Олена Вікторівна
Анотація. У даній статті автор подає практичні рекомендації, щодо вивчення української літератури в школі з використанням комп’ютерних та web-технологій шкільного сайту SCHOOL-LAND-UA http://school6.at.ua/
 
В данной cтатье автором поданы практические рекомендации к изучению украинской литературы в школе с использованием компьютерных и web-технологий школьного сайта SCHOOL-LAND-UA http://school6.at.ua/
 
This author Articles submitted to the study of practical recommendations Ukrainian lіteraturі school with computer and web-technology school site SCHOOL-LAND-UA http://school6.at.ua/
Науково-методичні публікації | Просмотров: 695 | Загрузок: 150 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автор Білоног Світлана Володимирівна.
Анотація. У статті розкривається поняття «моніторинг» як цілісна динамічна система. Якість освіти розглядається як рівень досягнення заданого стандарту діяльності середньої школи.
 
В статье раскрывается понятие «мониторинг» как целостная динамическая система. Качество образования рассматривается как степень достижения заданного стандарта деятельности средней школы.
 
In the article a concept opens up «monitoring» as the integral dynamic system. Quality of education is examined as degree of achievement of the set standard of activity of secondary school.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 683 | Загрузок: 306 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автор Кулик Тетяна Іванівна
Аннотация. Наданий досвід роботи може бути використаний керівником школи, який відповідає за процес викладання англійської мови у класах з поглибленим вивченням. Сформульовані форми методичної роботи, що дають змогу підвищити професійний рівень учителів, надані приклади активних форм роботи як для вчителів, так і для учнів: розробка авторської програми, участь в інтернет - конкурсах та проектах. Наданий моніторинг, що підтверджує результативність даного досвіду керування.
 
Представленный в статье опыт работы может быть использован руководителями школ, курирующими процесс преподавания английского языка в классах с углублённым изучением. Описаны формы методической работы, которые позволяют повысить профессиональный уровень учителя. Приведены примеры активных форм работы, как для учителей, так и для учащихся: разработка авторской программы, участие в интернет – конкурсах и проектах. Приведён мониторинг, подтверждающий результативность данного управленческого опыта.
 
This article contains an experience for the headmasters of schools with profound learning of English. It presents the forms of work for improvement of professional level of English teaches. It also gives the examples of participation of teaches and students in different projects. The results of the work are given in statistics.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 516 | Загрузок: 115 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Атори: Василевська Алла Степанівна,
Борсук Наталя Володимирівна
Анотація. Дана стаття пропонує теоретичний і практичний матеріал з використання евристичних методів у початковій школі. Матеріал статті використовувався у виступах на методичних об’єднаннях учителів, семінарах з евристичного навчання, в шкільних і дистанційних олімпіадах. Рекомендовано використовувати учителям початкової школи в ході уроків з метою інтелектуального розвитку школярів, у системі роботи з обдарованими дітьми.
 
Данная статья предлагает теоретический и практический материал по использованию эвристических методов в начальной школе. Материал статьи был использован в выступлениях на методических объединениях учителей, семинарах по эвристическому обучению, в школьных и дистанционных олимпиадах. Рекомендуется использовать учителям начальной школы в ходе уроков с целью интеллектуального развития школьников, в системе работы с одаренными детьми.
 
This article includes theoretical and practical materials for using heuaristic methods in the primary school. We recommend it for teachers in order to improve pupil's intellect.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 725 | Загрузок: 709 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автори: Білогурова Світлана Станіславівна,
Братищенко Ольга Григорівна
Анотація
 Постійно-діючий проект «Використання інформаційних та веб-технологій у загальноосвітній школі» – переможець другого та лауреат восьмого Всеукраїнського конкурсу Microsoft «Вчитель-новатор» містить педагогічну модель навчання математики з використанням комп’ютерних та web-технологій шкільного сайту "SCHOOL-LAND-UA" http://school6.at.ua/
 
Постоянно действующий проект «Использование информационных и веб-технологий в общеобразовательной школе» - победитель второго и лауреат восьмого Всеукраинского конкурса Microsoft «Учитель-новатор» содержит педагогическую модель обучения математики с использованием компьютерных и web-технологий школьного сайта "SCHOOL-LAND-UA" http://school6.at.ua/
 
Full time project "Vikoristannya and ongoing project" The use of information and web technologies in secondary schools "- the winner of the second and the eighth winner of the All-Ukrainian competition Microsoft« innovative teachers' pedagogy includes learning mathematics with computer technology and web-site school "SCHOOL-LAND-UA" http://school6.at.ua/
Науково-методичні публікації | Просмотров: 742 | Загрузок: 140 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автор Регеда Юлия Александровна
Аннотация. У статті розглядаються шляхи вдосконалення освітнього процесу шляхом прищеплення інтересу учнів до знань і активізації пізнавальної діяльності учнів за рахунок використання різноманітних методів і форм організації навчання.
 
В статье рассматриваются пути усовершенствования образовательного процесса путем привития интереса учеников к знаниям и активизации познавательной деятельности учеников за счет использования разнообразных методов и форм организации обучения.
 
The paper discusses ways to improve the educational process by instilling interest in students the knowledge and enhance the cognitive activity of students by using a variety of methods and forms of training
Науково-методичні публікації | Просмотров: 683 | Загрузок: 183 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автори: Анжела Едуардівна Руднєва, учитель математики
Ілона Василівна Кардовська, практичний психолог
Анотація.В этой работе представлено описание использования компьютерных программ для развития памяти, внимания учащихся на уроках математики в среднем звене.
 
У цій роботі представлено опис використання компьютерних програм для розвитку пам’ яті, уваги учнів на уроках математики в середній ланці.
 
In this article we’d like to show the descriptions of using computer programs for improving pupils’ memory and attention at Mathis l
Науково-методичні публікації | Просмотров: 691 | Загрузок: 302 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Автор Суровцева Юлія
Анотація. У даній статті розглянуті питання організації самостійної роботи учнів початкових класів. Актуальність статті визначається потребами сучасної школи і завданнями модернізації освіти, що передбачають розвиток самостійної особистості, готової до виконання соціальних ролей у суспільстві. Подано систему робіт з організації самостійної діяльності учнів на уроці.
 
В данной статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы учеников начальной школы. Актуальность статьи характеризуется потребностями современной школы и задачами модернизации образования, которые предусматривают развитие самостоятельной личности, готовой выполнять социальные роли в обществе. Представлена система работы по организации самостоятельной деятельности учеников на уроке. This article describes the organization of independent work of elementary school students.
 
Current articles characterized the requirements of modern schools and objectives of modernization of education, which include the development of an independent person ready to perform social roles in society. The system of work for the organization of independent work of students in the classroom.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 1467 | Загрузок: 231 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота- лауреат Восьмого Всеукраїнського конкурсу
MICROSOFT "Вчитель новатор"
грудень 2011 року, м. Київ, Україна
Автор Боженко Наталя Анатоліївна
Науково-методичні публікації | Просмотров: 736 | Загрузок: 351 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота презентована на міжнародній конференції
"Акмеологія - наука XXI століття", м. Київ
Автори: Кулик Тетяна Іванівна,
Білогурова Світлана Станіславівна,
Братищенко Ольга Григорівна
Науково-методичні публікації | Просмотров: 959 | Загрузок: 220 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Презентація досвіду дослідницької роботи, 
заступника директора з НВР,
учителя української мови та літератури 
Білоног Світлани Володимирівни
Науково-методичні публікації | Просмотров: 761 | Загрузок: 201 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота- лауреат Восьмого Всеукраїнського конкурсу
MICROSOFT "Вчитель новатор" 
грудень 2011 року, м. Київ, Україна
Автори: Бордюгова Наталя Вікторівна,
Паніна Олена Вікторівна,
Братищенко Ольга Григорівна
Науково-методичні публікації | Просмотров: 588 | Загрузок: 185 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Статтю опубліковано у  збірці
"Актуальні питання сучасної науки та освіти" 
Матеріали вузівської конференції 
4 випуск
Слов'янськ-2012, Україна 
Автор: Боженко Наталія Володимирівна

Найважливіша вимога, яка висувається до уроків літератури, є врахування особливостей, естетичної природи процесу передачі літературних знань. Боротьба за духовність підростаючого покоління – це боротьба за майбутнє людської цивілізації. Українська література – це література боротьби за збереження і утвердження української нації, її права на вільний розвиток, на свою державність. Українська література завжди була прикладом високої духовності народу, і це створило її як літературу з яскраво вираженими загальнолюдськими моральними цінностями.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 733 | Загрузок: 254 | Добавил: Natvlad | | Комментарии (0)

Статтю опубліковано у  збірці
"Актуальні питання сучасної науки та освіти"
Матеріали вузівської конференції 
4 випуск
Слов'янськ-2012, Україна
Автор: Паніна Олена Вікторівна

Висновки. В усі часи людство хвилювало стан духовності окремих людей і суспільства в цілому. Висока духовність громадян суспільства є запорукою економічного процвітання держави, добробуту нації, її здоров’я, її майбутнього. Тому література є засобом пізнання свого народу. Важливим є те, щоб учні постійно знайомилися зі скарбами цього мистецтва. Українська поезія тісно пов’язана з багатостраждальним життям нашого народу, визначалась В.Стусом і визначала його, була вершиною його духовності. У найяскравіших своїх виявах вона випереджала час, вступала в суперечності з «неправдою світовою», за що платила долями й життями кращих своїх синів.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 1068 | Загрузок: 275 | Добавил: Helena |

Робота презентована на міському методичному семінарі 
місто Дружківка, Україна
Автор Іваненко Людмила Григорівна
 
Головним напрямком у своїй роботі кожен вчитель вважає пошук нових шляхів та методів максимальної активізації школярів. Тих методів, які сприяють усвідомленому оволодінню школярами навчальним матеріалам, вчать роботи з нього висновки, застосувати набуті знання у різних ситуаціях, сприяють перетворенню знань у переконання. Соціальний прогрес, величезний розвиток засобів масової інформації, розширення можливостей для спілкування з мистецтвом зумовлюють необхідність постійного удосконалення форм і методів естетичного виховання, керівництва цим процесом педагогами. Аналіз сучасного уроку музики приводити до висновків про необхідність активного використання ІКТ (інформаційно-комп’ютерних технологій): § Однією зі складових успішного навчання є мотивація учня. Використання сучасних ІКТ на уроках музики роботи навчання більш цікавим, емоційним, ефективним.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 846 | Загрузок: 720 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Модель профілізації в нашій школі передбачає наявність
кількох профілів і базується на індивідуальному виборі
як самого профілю класу, так і набору спецкурсів,
факультативів, предметів за вибором із варіативного
компоненту навчального плану.
Автор Кулик Тетяна Іванівна
Науково-методичні публікації | Просмотров: 725 | Загрузок: 195 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота презентована на виставці
Міжнародної науково-практичної конференції
"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ:
ДОСВІД, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ"
місто Донецьк
Автори: Братищенко Ольга Григорівна,
Білогурова Світлана Станіславівна
 
Науково-методичні публікації | Просмотров: 985 | Загрузок: 777 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота презентована на обласній конференції 
"Проблеми моніторингу якості початкової освіти"
2011 рік, м. Донець, Україна
Автор Благушина Ірина Михайлівна
Науково-методичні публікації | Просмотров: 1228 | Загрузок: 251 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота опублікована у збірнику
до 75-річчя заснування Донецької області
"Сузіря педагогічних талантів Донеччини"
Донецьк: Витоки, 
том 2
Автор: Сокольська Тетяна Миколаївна
 
Моя педагогічна діяльність включає три напрямки: 1. Філософія успіху 2. Формування пізнавального інтересу 3. Евристичні методи. Протягом засвоєння учнями курсу біології паралельно (часто непомітно, ненав’язливо) проходить курс філософії успіху саморозвитку особистості учнів. Філософія успіху – це узагальнення ідей Володимира Леві, Дейла Карнегі, Наполеона Хілла. Уже з перших уроків біології починають «працювати» принципи філософії успіху. Один з них – «Усе в вас самих. І неможливе можливо!» Тема «Розвиток пізнавального інтересу учнів при вивченні біології з використанням інноваційних технологій» розглядається мною як складова системи роботи над проблемою особистісно0орієнтованого навчання і виховання.
 
Науково-методичні публікації | Просмотров: 2425 | Загрузок: 623 | Добавил: Olga_Bratischenko |

Робота опублікована у збірнику доповідей
міжнародній науково-практичній конференції
«Психолого-педагогічні засади профільного навчання
та профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи»
2 листопада 2010 року, 2 том, місто Донецьк
Автор Агафонова Світлана Павлівна

«Розум полягає не тільки в знанні, а й в умінні застосовувати знання до справи»
Арістотель
Моя профессия – мое будущее!
Анотація Якщо ти обереш професію до душі, тобі ніколи не доведеться працювати. Твоя професія – твоє майбутнє. Працювати за покликанням. Ключові слова: вибір, професія, майбутнє, робота, престиж, успішність, європейський стандарт.
Аннотация Если ты выберешь профессию по душе, тебе никогда не придется работать. Твоя профессия – твое будущее. Работа по призванию. Ключевые слова: выбор, профессия, будущее, работа, престиж, успешность, европейский стандарт.
Annotation If you choose the profession close to your soul you won’t have to work hard. Your profession is your future. To work by your vocation. Keywords: choice, profession, future, job, prestige, success, European standard.
Науково-методичні публікації | Просмотров: 1058 | Загрузок: 192 | Добавил: Olga_Bratischenko |

1-20 21-40 41-51
Інтернет - безпека

Правова освіта

Наша бібліотека

Новини життя

Пошук

Форум-конференція
 • Музыкальный форум. (83)
 • Твоє віртуальне життя (62)
 • Журнал "Дніпро" запрошує літературні таланти! (28)
 • «100 человек, которые изменили ход истории» (114)
 • Державна атестація - 9 клас (56)
 • Твій вибір професії (102)

 • Друкувати сторінку


  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  1 вересня
  Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтів - uCoz